Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ


Μάιος 04

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) από το ΕΣΠΑ και πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όσους σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν κάποια επένδυση στους προαναφερόμενους τομείς. Θα ενισχύονται υφιστάμενες (έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις), νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις (θα συσταθούν μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου).

Για τη Περιφέρεια Ηπείρου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.500.000,00€ η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως το 60%.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για προδημοσίευση και κατ' επέκταση δεν περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων. Μόλις πραγματοποιηθεί η τελική δημοσίευση και γίνει διαθέσιμο το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων θα σχεδιάσουμε μαζί τη πρόταση σας, με τέτοιο τρόπο ώστε η επιτυχία της να είναι απλά εγγυημένη.

Σημαντικές πληροφορίες:

  • Για πρώτη φορά προβλέπεται η Επιχορήγηση Νέων Επιχειρήσεων.
  • Για πρώτη φορά προβλέπεται η Δημιουργία Νέων κλινών στον Τουρισμό.
  • Δεν θα υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης νέων υπαλλήλων παρά μονό η διατήρηση των ΕΜΕ του 2011.
  • Η Ιδία Συμμετοχή θα είναι στο 20% και η τεκμηρίωσή της θα είναι εύκολη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη προδημοσίευση.