Ανακοινώσεις

Είστε εδώ

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταποίηση, Υπηρεσίες) από το ΕΣΠΑ και πρόκειται για μια...

Παραδόθηκε ο δικτυακός τόπος της εταιρίας Bindaro Ltd. Αναπτύχθηκε σε Drupal7 και είναι πλήρως δυναμική και εύκολα ανανεώσιμη....

Η Δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόμων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth) στοχεύει...

Τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλαγή του τοπίου, χάρη στα νέα Λειτουργικά Συστήματα (Operating System – OS) για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, όπου κυριαρχούν ουσιαστικά...

Σελίδες